Kategori Arşivleri: Sosyal Medya

Sosyal Medya Nedir?

Medya; İnsanlara ve bulundukları topluma çeşitli bilgiler aktaran, eğitim, eğlence ve bilgi gibi üç temel hassasiyeti bünyesinde barındıran işitsel, görsel veya her ikiside olan araçların tümüne medya denilmektedir.Sosyal medya; Medyanın bünyesinde bulundurduğu üç temel hassasiyeti tek tuş ile ulaşılabilir kılan internette bu hassasiyetlerin paylaşımının tek taraflı yapılmadığı, her bireyin fikrini özgürce beyan edebildiği kişilerin yada […]